حمید رضا عابدینی - 3007

حمید رضا عابدینی

35%
جزئیات...
نام :

حمید رضا عابدینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3007

وب سایت :

ایمیل :

parsparto94@yahoo.com

تلفن : 02155255222
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات لیزر وخم کاری ورق آهن .استیل . الومینیوم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×