سید علیرضا میر مرادی - 2948

سید علیرضا میر مرادی

30%
جزئیات...
نام :

سید علیرضا میر مرادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2948

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 08132653314
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

همدان ،همدان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 32653314

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی