علی طهماسبی - 2939

نام :

علی طهماسبی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-2939

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

فروش انواع ورق های فولادی انبارداری برشکاری رول فرمینگ

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق اسید شویی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

کشش فلزات

مشخصات:

رول فرمینگ

×