کریم باقری - 2938

نام :

کریم باقری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2938

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04435626448
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1377

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×