علی میرزایی - 2928

نام :

علی میرزایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2928

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04432785679
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×