حجت خوشبخت - 2925

نام :

حجت خوشبخت

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2925

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04432381138
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار