کرم امینی - 2922

نام :

کرم امینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2922

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04432767142
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار