حمید صادق زاده - 2910

نام :

حمید صادق زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2910

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04137780291
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×