بهرام سلیم زاده - 2909

نام :

بهرام سلیم زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2909

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04137721363
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×