مسعود دارابیان - 2907

نام :

مسعود دارابیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2907

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04137727575
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی