ابراهیم قدیریان - 2891

ابراهیم قدیریان

22%
جزئیات...
نام :

ابراهیم قدیریان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2891

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04533612199
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×