صالح داننده - 2876

نام :

صالح داننده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2876

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04533615060
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار