رضا افلاکی - 2868

نام :

رضا افلاکی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2868

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04533627923
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×