سید موسی اسحاقی - 2844

نام :

سید موسی اسحاقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2844

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04134201403
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار