محمود خیرالله زاده - 2836

محمود خیرالله زاده

22%
جزئیات...
نام :

محمود خیرالله زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2836

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01135751777
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار