مهدی وارسته - 2835

نام :

مهدی وارسته

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2835

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01152254494
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×