حمید ملت پرست - 2819

نام :

حمید ملت پرست

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2819

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05137611965
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار