پویا حکمتی - 2814

نام :

پویا حکمتی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2814

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05137671717
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×