چت

جاوید ابراهیمی - 2805

نام :

جاوید ابراهیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2805

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03133867931
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×