چت

احمد مقدم - 2794

نام :

احمد مقدم

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2794

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 05136662555
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×