چت

رامین سلطانیان - 2778

نام :

رامین سلطانیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2778

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 04533617210
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

کلاف 10 ساده کششی گروه ملی اهواز

×