چت

سعید مصباح - 2777

نام :

سعید مصباح

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2777

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 04134466342
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×