نام :

علی دمیرچی

نام تجاری :

آهن آلات دمیرچی

کد کاربری :

f24-2738

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166313427 ، 02166313428
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

1383

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

برشکاری

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید