صادق صادقی - 2736

نام :

صادق صادقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2736

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166313281
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

×