چت

محمد جواد صادقی - 2711

نام :

محمد جواد صادقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2711

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166208220
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×