چت

علی اصفهانی - 2684

نام :

علی اصفهانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2684

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02166133008
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

فایل های ضمیمه :
×