امیر صمد زاده - 2676

نام :

امیر صمد زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2676

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین انواع ورق گرم و کالوانیزه و روغنی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

میلگرد آجدار