کمیل پژمان - 2657

نام :

کمیل پژمان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2657

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166131801
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

فایل های ضمیمه :
×