آهن حیدری (اصغر حیدری) - 2589

آهن حیدری

اصغر حیدری

34%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن حیدری

نام مدیر عامل :

اصغر حیدری

کد کاربری :

f24-2589

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04533614818
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)