آهن مرکزی (حسن صادقی) - 2579

آهن مرکزی

حسن صادقی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن مرکزی

نام مدیر عامل :

حسن صادقی

کد کاربری :

f24-2579

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03188906474
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×