چت

حسن ناصری فرد - 2539

نام :

حسن ناصری فرد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2539

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 01143198990
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

مش ۱۰۰ استیل

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد

×