چت

مرکز تخصصی فلزات ولائی - 2517

نام شرکت :

مرکز تخصصی فلزات ولائی

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-2517

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 03136295535
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 36295535

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

پروفیل

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن

مشخصات:

محصول تولیدی کارخانه توسعه آهن و فولاد گل گهر در 2 نوع کم کربن و پر کربن موجود میاشد

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×