اکبر رستگار - 2493

نام :

اکبر رستگار

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2493

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166672618
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×