چت

اکبر آقایاری - 2428

نام :

اکبر آقایاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2428

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155445243
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

ده بسته بندیل آبی

×