محمد فخاری - 2410

نام :

محمد فخاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2410

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03532237560
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

ناودانی۴ ساخت کشور ترکیه

فایل های ضمیمه :
×