علی اوروجی - 2395

نام :

علی اوروجی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2395

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02155445470 ، 02155445513 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×