سعید توکلی - 2388

نام :

سعید توکلی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2388

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155533004
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولیدی زیگراک

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

مصرف کننده میلگرد 8 و کلاف6.5

فایل های ضمیمه :
×