رضا اسماعیلی - 2368

نام :

رضا اسماعیلی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2368

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03434110412 ، 03434120180
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×