چت

سیدحسین حسینی - 2363

نام :

سیدحسین حسینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2363

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155509859 ، 02155509860
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

فروش انواع ورق های شیروانی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

انواع ورق های شیروانی

×