امیر محمد دمیرچی - 2361

امیر محمد دمیرچی

22%
جزئیات...
نام :

امیر محمد دمیرچی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2361

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×