افشار پیرزادیان - 2299

افشار پیرزادیان

22%
جزئیات...
نام :

افشار پیرزادیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2299

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155533502
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار