چت

اکبر حاج حسین لو - 2270

نام :

اکبر حاج حسین لو

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2270

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 04436335436
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

4600 کیلوگرم

دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

5950 کیلوگرم

دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

41880 کیلوگرم

×