آقاوردی نژاد علی - 2269

آقاوردی نژاد علی

22%
جزئیات...
نام :

آقاوردی نژاد علی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2269

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04435433228
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق 1.5 عرض بلند 3 بسته

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

مشخصات:

1بسته

دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

وزن بسته 3500کیلو

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×