حمید قربانزاده - 2263

نام :

حمید قربانزاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2263

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04143227548
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی