حاج حسین فتاحی پور - 2253

حاج حسین فتاحی پور

22%
جزئیات...
نام :

حاج حسین فتاحی پور

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2253

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155441943
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها