احمد بزرگ زاده - 2245

نام :

احمد بزرگ زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2245

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155533676
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

مشخصات:

میلگردقطر۲۰میلیمیتر اتومات قیمت هرکیلو۱۹۰۰۰تومان

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :
×