بهرام احمدیان - 2214

نام :

بهرام احمدیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2214

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155446220
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

انواع لوله های مانیسمان

×