نادر قلی زاده - 2185

نام :

نادر قلی زاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2185

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01143253777
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
×