مهدی گلابی - 2147

نام :

مهدی گلابی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2147

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04533617261
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خریدار ورق 4 میل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

مشخصات:

فابریک و برشی

×