آهن آلات بنی هاشمی (منوچهر بنی هاشمی) - 2132

آهن آلات بنی هاشمی

منوچهر بنی هاشمی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات بنی هاشمی

نام مدیر عامل :

منوچهر بنی هاشمی

کد کاربری :

f24-2132

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05136650092 ، 05136659896
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

خمکاری فلزات

×